ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าของสถานีระดับสารวัตรใหญ่

หัวหน้าของสถานีระดับผู้กำกับการ